top of page

AVÍS LEGAL

 

Ressorts i Molles Barcino SA  amb domicili al Cr Sant Josep, 1 d’Aiguaviva (Girona) ,amb C.I.F. número A17126996, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 189, Foli 217, Fulla número GI-3455 ,inscripció 1ª titular de l’adreça URL www.rmbarcino.com  i telèfon de contacte 972 23 33 78.

Com usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.

Com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris. 

 

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Obligacions dels usuaris

 

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb l’empresa. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. 

 

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix: 

 

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.

  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.

  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

 

En la utilització de la web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Ressorts i Molles Barcino, de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal de Ressorts i Molles Barcino o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web. 

 

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, Ressorts i Molles Barcino SA  no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

 

Dades de caràcter personal

 

Ressorts i Molles Barcino SA  compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. Ressorts i Molles Barcino SA  ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies de tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. 

Ressorts i Molles Barcino SA  disposa d’una Política de Privacitat on es descriu, amb detall, els nostres esforços per la transparència i la seguretat de la informació que tractem. 

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de Ressorts i Molles Barcino SA  o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’Usuari dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

 

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de Ressorts i Molles Barcino SA  o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, en virtut de l’establert en la Política de Privacitat. 

 

Responsabilitats

 

Ressorts i Molles Barcino SA, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. 


Ressorts i Molles Barcino SA no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de Ressorts i Molles Barcino SA  mitjançant enllaços, hipervincles o links.

 

Ressorts i Molles Barcino SA tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(I) Interferències, interrupcions, errors, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena.

 

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com a virus informàtics...

 

(III) Ús indegut o inadequat de la pàgina de Ressorts i Molles Barcino SA.

 

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. 

 

Llei aplicable

 

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016.

 

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pàgina web, l’Usuari i Ressorts i Molles Barcino SA  acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

 

En les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i Correu Electrònic. 

Politica de calidad

Polítiica de qualitat

Quality policy

bottom of page